Fuqaro va mehnat muhofazasi boʼlimi

Андижон давлат чет тиллари институти

Фуқаро ва меҳнат муҳофазаси бўлим бошлиғи

А.Ш.ҚипчақовТелефон рақами: 90-217-56-56

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Фуқаро мухофазаси ва мехнат мухофазасига оид Қонунлар, Президент Фармонлари, Вазирлар Махкамаси Қарорлари ва вазирликларнинг буйруқлари, топшириқлари хамда махаллий хокимят органларининг кўрсатмаларини бажариш;
Бино ва иншоотларни, коммуникация қурилмаларини, технологик ёрдамчи асбоб- ускуналарни, тиббий аппаратларни, автоматик ўлчов асбоблар эксплуатациясини ва институтда бевосита соғлом ва хавфсиз меҳнат шароитларини яратиш бўйича ташкилий техникавий ишларни ўз вақтида амалга ошириш;
Бино ва механизмларни ўз вақтида махаллий Давлат назорат органларида рўйхатдан ўтказиш, механизмларни кўрсатилган муддатларда гувохномалаштириш ва қайтадан техник хужжатлаштирилишини назорат қилиш;
Институт биноларини таъмирлашда хавфсиз меҳнат шароитлари яратилишини таъминлаш;
Институтда зарарли меҳнат шароитларида ишлаётган ходимларни иш шароитларини ўрганиш, давлат бошқаруви идоралари белгилаган меъёрларда махсус кийим, пойабзал ва бошқа шахсий ҳимоя воситалари, ювиш ва дезинфекциялаш воситалари билан бепул таъминланиши бўйича ректорга таклифлар киритиш;
Бахтсиз ходисаларни олдини олиш учун зарур тадбирлар ишлаб чиқиш;
Иш жараёнида бахтсиз ходисалар юз берган ҳолатда текширувда қатнашиш ва жарохатланишни олдини олиш чора-тадбирларини амалга ошириш;
Ишчилар учун махсус кийим, пойабзал ва шахсий ҳимоя воситаларини олиш бўйича эхтиёжларни тахлил қилиш ва ректорга таклифлар киритиш;
Институтда ходимларни меҳнатни мухофаза қилиш бўйича белгиланган тартибда ўқитиш, йўл-йўриқлар бериш ва билимларини текшириш, техник ходимларни билимларини синовдан ўтказиш;
Меҳнат мухофазаси бўйича қоида ва йўриқномаларга ходимлар томонидан риоя қилинишини, ходимларни йўриқномалардан ўтказилишини таъминлаш ва назорат қилиш;
Институтда ҳар йили 4 марта (чоракда) меҳнат мухофазаси холатини, иш жойида юритиладиган махсус журналларни юритилишини текшириш;
Институт Касаба уюшма қўмитаси билан биргаликда меҳнат мухофазаси бўйича қонун ва бошқа меъёрий хужжатлар асосида жамоат назоратини ташкил этиш.
Институтда фуқаро мудофааси ва мехнат мухофазаси хамда техник хавфсизлик ва ёнғин хавфсизлиги холатини тахлил қилиш, яхшилаш чорларини ишлаб чиқиш, хамда йилда камида бир марта кенгаш йиғилишида кўриб чиқиш учун маълумотлар киритиш.
Талабалар турар жойида фуқаро мудофааси ва мехнат мухофазаси хамда техник хавфсизлик ва ёнғин хавфсизлиги бўйича тушунтириш, тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш хамда кўргазмали плакатлар билан жихозлаш ишларини амалга ошириш;
Институт талабалари ўртасида бахтсиз ходисаларни олдини олиш, фуқаро мудофааси хамда техник хавфсизлик ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини етказиш бўйича амалий машғулотлар ва семинарлар ўтказилишини таъминлаш;
Ахборот коммуникация технологияларни пухта билиш;
Институт ички тартиб қоидалари, одоб-ахлоқ қоидалари ва кийиниш маданияти талабларига риоя қилиш.
Ўзбекистон Республикаси Фуқаро мухофазаси ва мехнат мухофазасига оид Қонунлар, Президент Фармонлари, Вазирлар Махкамаси Қарорлари ва вазирликларнинг буйруқлари, топшириқлари, махаллий хокимят органларининг Қарорларини хамда Низом, йўриқномалар ва меъёрий ҳужжатларни, институт ички тартиб-қоидалари билиши.
Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, ижодий қобилиятлар, хушмуомалалик ва ташаббускорлик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш хусусиятларига;
Ўз соҳасига тегишли масалалар бўйича ахборот ва маълумотлардан хабардор бўлиши зарур.

Skip to content